Home

ZzinN wil het contact tussen mensen met dementie of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun familie en ‘oude’ netwerken verbeteren.

Dit doen we door het prikkelen van de zintuigen met geuren, beelden, geluiden , bewegingen en materialen.

Zo stimuleren we hersenfuncties die verloren leken en maken we het communiceren mogelijk.